Είστε υπέρ ή κατά της εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωπαική ‘Ενωση

Post by @sotos206.

Πηγή: Είστε υπέρ ή κατά της εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωπαική ‘Ενωση

Advertisements

Author: sevenepsilonseven

innovative exploitation of capital / ship / PATENT / public opinion former / loans in gold / against the new order things / towards globalization .... and enemy of the idiots

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s