Νέο χτύπημα Σώρρα: Δώστε εντολή στην εφορία να πληρωθούν χρέη σας

Μετά το χρέος, ο πρόεδρος της Ελλήνων Συνέλευσις υποσχέθηκε να πληρώσει και την εφορία των πολιτών (vid) Πηγή: Νέο χτύπημα Σώρρα: Δώστε εντολή στην εφορία να πληρωθούν χρέη σας…

Πηγή: Νέο χτύπημα Σώρρα: Δώστε εντολή στην εφορία να πληρωθούν χρέη σας

Advertisements

Author: sevenepsilonseven

Innovative Exploitation of Funds / Vessels / Shaping of Pubic Opinion / Loans in Gold / Creation / Development of a new Currency - With official introducation in Foreign Excange Market (FOREX) !! ***Against Of The New Order Things - Against Globalization ... the enemy of idiots***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s