ΜΑΣΚΑ ΤΡΟΜΟΥ on Twitter: ‘ΑΝΤ1-ΑΛΦΑ-ΣΤΑΡ-ΣΚΑΙ πειρατικοί τηλεοπτικοί διαυλοι μην τους ακούτε/βλέπετε λένε 90% ψέματα, παραποιουν την αληθεια / παραπληροφορουν’

Post by @BLUETROMOS.

Πηγή: ΜΑΣΚΑ ΤΡΟΜΟΥ on Twitter: ‘ΑΝΤ1-ΑΛΦΑ-ΣΤΑΡ-ΣΚΑΙ πειρατικοί τηλεοπτικοί διαυλοι μην τους ακούτε/βλέπετε λένε 90% ψέματα, παραποιουν την αληθεια / παραπληροφορουν’

Advertisements

Author: sevenepsilonseven

Innovative Exploitation of Funds / Vessels / Shaping of Pubic Opinion / Loans in Gold / Creation / Development of a new Currency - With official introducation in Foreign Excange Market (FOREX) !! ***Against Of The New Order Things - Against Globalization ... the enemy of idiots***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s