Το αποθεματικό δυναμικό του χρυσού στην Ελλάδα

Κοιτασματολογικοί τύποι των πολυμεταλλικών μεικτών θειούχων κοιτασμάτων που  απαντούν στην Β. Ελλάδα, Hahn et.al 2010 [ομάδ…

Πηγή: Το αποθεματικό δυναμικό του χρυσού στην Ελλάδα

Advertisements

Author: sevenepsilonseven

innovative exploitation of capital / ship / PATENT / public opinion former / loans in gold / against the new order things / towards globalization .... and enemy of the idiots

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s