Βίντεο ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ για την ΤΡΑΠΕΖΑ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ !

Το αίτημα προς την Διεύθυνση Γραμματείας Δ.Σ. & Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας στάλθηκε την 6η Μαΐου 2015 και έχει ως θέμα: “Αίτημα γνωστοποίησης και εξαγοράς στοιχείων του χαρτοφυλακίου της Εθνικής Τραπέζης”.

Ακολουθεί το κείμενο της αίτησης:

“Αγαπητοί κύριοι,

η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, συμμετείχε ενεργά το 1904 στην ίδρυση της Τράπεζας της Ανατολής ΑΕ. Από την ίδρυση της Τράπεζας της Ανατολής, μέχρι και τη συγχώνευση της υπό της Εθνικής Τραπέζης το 1932, η τελευταία διατήρησε τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της πρώτης. To 1934 η Τράπεζα σας διέθετε 66.443 μετοχές της Τράπεζας Ανατολής.

Η εταιρεία μας, ως μέτοχος της Εθνικής Τράπεζας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, επιθυμεί να ενημερωθεί για τα ακόλουθα:

1. Αν η Εθνική Τράπεζα διαθέτει σήμερα μετοχές της Τράπεζας Ανατολής και πόσες είναι αυτές.

2. Το λόγο για τον οποίο η Εθνική Τράπεζα δεν αναφέρει τις μετοχές αυτές στον ισολογισμό της για τα έτη 2012, 2013, 2014, εφόσον τις διαθέτει, όπως κάνουν άλλες ανώνυμες εταιρείες (λ.χ. το Εθνικό Θέατρο).

3. Εάν η Εθνική Τράπεζα διαθέτει έγχαρτους μετοχικούς τίτλους της Τράπεζας της Ανατολής, εκ μέρους της Teer Group LLC θα ήθελα να μου γνωστοποιήσετε την τιμή, στην οποία θα μπορούσατε να τους διαθέσετε, αφού δια της παρούσης σας γνωστοποιώ το ενδιαφέρον της εταιρείας αυτής να αγοράσει όλους τους  έγχαρτους  τίτλους της Τράπεζας της Ανατολής που έχετε στην κατοχή σας…. 

περισσότερα … >

http://www.voicenews.gr/index.php/eidiseis-panw/86305-vinteo-apokalypsi-gia-tin-trapeza-tis-anatolis-pros-osous-stoxo-poioun.html

Author: sevenepsilonseven

Innovative Exploitation of Funds / Vessels / Shaping of Pubic Opinion / Loans in Gold / Creation / Development of a new Currency - With official introducation in Foreign Excange Market (FOREX) !! ***Against Of The New Order Things - Against Globalization ... the enemy of idiots***

One thought on “Βίντεο ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ για την ΤΡΑΠΕΖΑ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ !”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s