1999-2012: Σύγκριση μισθών και εξόδων. Πόσο άλλαξε η ζωή μας..

Για να δούμε μια σύντομη αλλά συγχρόνως αποκαλυπτική σύγκριση πηγαίνοντας όχι πολύ αλλά 13 χρόνια πίσω.

Πηγή: 1999-2012: Σύγκριση μισθών και εξόδων. Πόσο άλλαξε η ζωή μας..

Author: sevenepsilonseven

Innovative Exploitation of Funds / Vessels / Shaping of Pubic Opinion / Loans in Gold / Creation / Development of a new Currency - With official introducation in Foreign Excange Market (FOREX) !! ***Against Of The New Order Things - Against Globalization ... the enemy of idiots***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: