Αφήστε τις ανακοινώσεις και παραδεχθείτε το “πάρτι” εκατομμυρίων με Καλογρίτσα και Μαρέβα

Μιας και άνοιξε το Τριώδιο… Χαρτοπόλεμος κυβέρνησης-ΝΔ για το μεγάλο φαγοπότι. Τσακώνονται (ουσιαστικά) για το ποιος έφαγε τα περισσότερα. Και ξέρετε από ποιων τις τσέπες……

Πηγή: Αφήστε τις ανακοινώσεις και παραδεχθείτε το “πάρτι” εκατομμυρίων με Καλογρίτσα και Μαρέβα

Author: sevenepsilonseven

Innovative Exploitation of Funds / Vessels / Shaping of Pubic Opinion / Loans in Gold / Creation / Development of a new Currency - With official introducation in Foreign Excange Market (FOREX) !! ***Against Of The New Order Things - Against Globalization ... the enemy of idiots***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s