ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΥΠ. 4/2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ… > 

Author: sevenepsilonseven

Innovative Exploitation of Funds / Vessels / Shaping of Pubic Opinion / Loans in Gold / Creation / Development of a new Currency - With official introducation in Foreign Excange Market (FOREX) !! ***Against Of The New Order Things - Against Globalization ... the enemy of idiots***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: