Το πραγματικό όνομα ειναι Βαρντάρσκα. με πρωτεύουσα τα Σκοπια, αλλα… πο…

Το πραγματικό όνομα ειναι Βαρντάρσκα. με πρωτεύουσα τα Σκοπια, αλλα… ποτέ δεν το αποκαλούν έτσι οι ελληνικές κυβερνήσεις και τα Μ.Μ.Ε… …. ονο… – Velos Ocean – Google+

Πηγή: Το πραγματικό όνομα ειναι Βαρντάρσκα. με πρωτεύουσα τα Σκοπια, αλλα… πο…

Author: sevenepsilonseven

Innovative Exploitation of Funds / Vessels / Shaping of Pubic Opinion / Loans in Gold / Creation / Development of a new Currency - With official introducation in Foreign Excange Market (FOREX) !! ***Against Of The New Order Things - Against Globalization ... the enemy of idiots***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: