Μυθωδία (Mythodea)-Movement Gre – velos | ello

Μυθωδία (Mythodea)-Movement 1(with Greek lyrics.Με στίχους) https://www.youtube.com/watch?v=7xLrWpLAPqM ΜΥΘΩΔΙΑ – ΣΤΙΧΟΙ & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ https://www.youtube.com/watch?v=gtLO9O8MTfo

Πηγή: Μυθωδία (Mythodea)-Movement Gre – velos | ello

Author: sevenepsilonseven

Innovative Exploitation of Funds / Vessels / Shaping of Pubic Opinion / Loans in Gold / Creation / Development of a new Currency - With official introducation in Foreign Excange Market (FOREX) !! ***Against Of The New Order Things - Against Globalization ... the enemy of idiots***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: