… άντε για μια ακομη φορα οι ΜουΜουΕδες πιπιλα το δάχτυλο στο στόμα… γιατ…

… άντε για μια ακομη φορα οι ΜουΜουΕδες πιπιλα το δάχτυλο στο στόμα… γιατι βιάζονται να γράφουν και να ξεστομίζουν σαχλαμαρες και ανυπόστατα… οι Η… – Velos Ocean – Google+

Πηγή: … άντε για μια ακομη φορα οι ΜουΜουΕδες πιπιλα το δάχτυλο στο στόμα… γιατ…

Author: sevenepsilonseven

Innovative Exploitation of Funds / Vessels / Shaping of Pubic Opinion / Loans in Gold / Creation / Development of a new Currency - With official introducation in Foreign Excange Market (FOREX) !! ***Against Of The New Order Things - Against Globalization ... the enemy of idiots***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: