Από την Ελλάδα αυτό που ενδιαφέρει το Βρολίνο, είναι οι τόκοι και τα δανεικά …

Πηγή: Από την Ελλάδα αυτό που ενδιαφέρει το Βρολίνο, είναι οι τόκοι και τα δανεικά …