Με φόντο τις διαπιστώσεις του ΟΟΣΑ ότι οι« ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί παράγουν αποτελέσματα» επιταχύνεται η ανάρτηση πλειστηριασμών…

Με φόντο τις διαπιστώσεις του ΟΟΣΑ ότι οι« ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί παράγουν αποτελέσματα» επιταχύνεται η ανάρτηση πλειστηριασμών στην πλατφόρμα. Για τις επόμενες τρεις ημέρες έχουν προγραμματιστεί 566 ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί για ακίνητα όλων των κατηγοριών, από οικόπεδα και κατοικίες μέχρι βιομηχανικά ακίνητα. 936 επιπλέον λέξεις

via Τριήμερο πλειστηριασμών με εκατοντάδες ακίνητα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα — Mikrometoxos.gr

Author: sevenepsilonseven

Innovative Exploitation of Funds / Vessels / Shaping of Pubic Opinion / Loans in Gold / Creation / Development of a new Currency - With official introducation in Foreign Excange Market (FOREX) !! ***Against Of The New Order Things - Against Globalization ... the enemy of idiots***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: