Ανταπόκριση δημοσιογράφου από Ξάνθη: “Όποιον ακούω έξω, μου λέει θα ψηφίσω Χρυσή Αυγή” !!! Ηχητικό

Πέρα από τις φωνασκίες των καθεστωτικών λακέδων, οι οποίοι κάθε τρεις και λίγο βλέπουν ως «πρόκληση» τις θεσμικές παρεμβάσεις της Χρυσής Αυγής, ο δημοσιογράφος Τένης Καμαρίδης αποτυπώνει την πολιτι…

Πηγή: Ανταπόκριση δημοσιογράφου από Ξάνθη: “Όποιον ακούω έξω, μου λέει θα ψηφίσω Χρυσή Αυγή” !!! Ηχητικό

Author: sevenepsilonseven

Innovative Exploitation of Funds / Vessels / Shaping of Pubic Opinion / Loans in Gold / Creation / Development of a new Currency - With official introducation in Foreign Excange Market (FOREX) !! ***Against Of The New Order Things - Against Globalization ... the enemy of idiots***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: